Pets Cloud☁️

Shop

Algemene voorwaarden

Pets Cloud® (part of E-COM BUY-UP COMPANY LTD.)

Openingstijden:

  • Ma-vr: 09:00 – 18:30
  • Za: 12:00 – 17:00
  • Zo: gesloten

We proberen om binnen 12 uur te reageren.

Adres:
63/66 Hatton Garden
Vijfde verdieping, Suite 23
Londen
EC1N 8LE
Verenigd Koninkrijk

E-mail: info@petscloud.nl

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door PetsCloud. Op de hele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar PetsCloud. PetsCloud biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze website beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u onze “Service” aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/ of toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of makers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen van de door PetsCloud aangeboden diensten gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of bronnen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of deze is gewijzigd. Als u de Site blijft gebruiken of er toegang toe krijgt nadat er wijzigingen zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan die wijzigingen.

Onze winkel wordt beheerd door Shopify Inc, dat ons een e-commerceplatform biedt waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 – VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u meerderjarig bent en ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige toe te staan deze website te gebruiken.
U mag onze Producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of enige wet in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) wanneer u de Service gebruikt.
U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Schending van een van de voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van onze diensten en mogelijke rapportage aan de autoriteiten.

DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (anders dan creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en kan bestaan uit (a) verzendingen over verschillende netwerken en (b) aanpassingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via het netwerk.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van of de toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of op enigerlei wijze te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zijn niet bedoeld om deze Voorwaarden te beperken of anderszins te beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of bijgewerkte informatiebronnen te raadplegen. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwen op het materiaal op deze website.
Deze website kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen. We zijn echter niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om uzelf op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen op onze website.

DEEL 4 – WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING).
Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden weergegeven, zo nauwkeurig mogelijk zijn. We kunnen niet garanderen dat de kleuren correct op uw computerscherm verschijnen.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, ge

geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten dat we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten.
We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE.
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of stopzetten. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen geplaatst vanaf of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummer en vervaldatum, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie, zie ons retourbeleid.

SECTIE 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of invloed hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot deze tools “zoals ze zijn” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Uw gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de relevante externe leveranciers.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS NAAR DERDE AANBIEDERS.
Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die is opgelopen in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de externe provider zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie voltooit. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN.
Als u ons online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Opmerkingen”) creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal bij ons indient als reactie op ons verzoek (zoals een beoordeling) of zonder prompt, stemt u ermee in dat we kunnen alle opmerkingen die u ons op elk medium op elk moment en zonder beperking toestuurt, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet verplicht om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen, of (3) te reageren op Opmerkingen.
We hebben het recht, maar niet de plicht, om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we denken dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze voorwaarden schendt. Gebruik .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten, persoonlijke of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere kwaadaardige code die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van een Opmerking. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en voor de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt via de winkel, valt u onder onze privacy

beleid. Klik hier om ons privacybeleid te lezen.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Soms kan de informatie op onze website of dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onjuist is, op elk moment en zonder kennisgeving (zelfs nadat u uw bestelling hebt geplaatst). ).
We verbinden ons er niet toe informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Geen vermelde update- of verlengingsdatum op de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat informatie op de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK
Naast alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden om (a) de Site of de inhoud ervan voor illegale doeleinden te gebruiken, (b) anderen aan te zetten tot het plegen van of deelnemen aan illegale activiteiten, (c) het schenden van alle internationale, federale, provinciale of overheidsregels, voorschriften, wetten of lokale verordeningen, (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) anderen lastig vallen, misbruiken, belasteren, belasteren, kleineren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze interfereren of kunnen interfereren met het functioneren of de werking van de Service of een gerelateerde website; andere websites of internet, h) de persoonsgegevens van anderen verzamelen of volgen, i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape, j) voor obscene of immorele doeleinden, of k) de beveiliging verstoren of omzeilen functies van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken schendt.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
We garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service en/of Producten op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u ter beschikking worden gesteld, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk anders door ons verstrekt) “zoals ze zijn” en “zoals ze zijn” voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-fragmentatie.
inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate. zelfs als ze op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate. zelfs als ze op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING
U stemt ermee in om Gothenburg Mode en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims of eisen, inclusief redelijke honoraria van advocaten, opgelopen door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of rechten van derden.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID
Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin van toepassing zijn

s blijven van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven in alle opzichten van toepassing na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of dat u onze Website niet langer gebruikt.
Als u zich niet houdt aan of als we vermoeden dat u zich niet houdt aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze Overeenkomst beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.
Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die we op deze site of in verband met de service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet in het nadeel van de auteur worden geïnterpreteerd.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en België.

Elk geschil, controverse, onenigheid of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het bestaan, de geldigheid, interpretatie, uitvoering, schending of beëindiging daarvan, of elk geschil met betrekking tot – contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uiteindelijk bepaald door arbitrage in overeenstemming met de Nederlandse en Belgische administratie die van kracht is op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend. Het recht dat van toepassing is op dit arbitragebeding is het recht van Nederland en België. De plaats van arbitrage is Nederland en België. Het aantal arbiters is één.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
U kunt op elk moment de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren om te zien of deze is gewijzigd. Als u onze Site of de Dienst blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

SECTIE 20 – RETOURBELEID
De wettelijke consumentenretourtermijn van 30 dagen is van toepassing. U kunt binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel een retourzending aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet het artikel zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen, ongebruikt of ongebruikt, met kaartjes en in de originele verpakking. Je hebt ook de kassabon of het aankoopbewijs nodig.

Neem voor het regelen van een retourzending contact met ons op via info@petscloud.nl. Als uw retourzending wordt geaccepteerd, sturen we u een retourformulier en instructies over hoe en waar u uw pakket naartoe moet sturen. Retourzendingen zonder voorafgaand retourverzoek worden niet geaccepteerd.

Kosten voor retourzending
De consument is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

Ons retouradres is:

Adres: Velperplein 23, 6811 AH Arnhem, Netherlands
Retourzendingen waarbij het retourproces niet is gevolgd worden niet geaccepteerd.

Als u vragen heeft over retourzendingen, kunt u contact met ons opnemen via info@petscloud.nl. Voor gedetailleerde informatie over retourneren, klik hier.

SECTIE 21 – BEOORDELINGEN
Zichtbaarheid van beoordelingen
Zichtbaarheid van reviews op onze website is onderdeel van ons monitoringbeleid. Dit betekent dat elke review die je leest wordt gecontroleerd door een expert:

– Match een bestelling met een review. De persoon die de review plaatst, moet een bestelling op dit platform hebben geplaatst.

Negatieve recensies
Negatieve reviews verschijnen niet op onze website. Beoordelingen worden echter beoordeeld en er wordt contact opgenomen met de persoon die verantwoordelijk is voor de beoordeling om een passende oplossing te vinden.

ARTIKEL 22 – LEVERING

Levering Verwerkingstijd
Alle bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen verwerkt (maandag – vrijdag). Op feestdagen worden er geen bestellingen verzonden of bezorgd.

Maandag t/m vrijdag zijn alle bestellingen voor 11.00 uur dezelfde dag of de volgende dag geplaatst. Als er een vertraging is in de levering van uw bestelling, nemen we contact met u op via e-mail.

levertijden
Leveringen vinden plaats binnen 4-6 werkdagen (maandag-vrijdag) in Zweden.

ARTIKEL 23 – AFGIFTE WEIGEREN
Als u weigert een bestelling te leveren tijdens de bezorging, bent u verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren en verwerken van de goederen die bij de bestelling horen. De kosten van herbezorging bedragen SEK 150 per bestelling + de verzendkosten van DHL van SEK 200.

Als een zending naar een afhaalpunt wordt gebracht (nadat u van huis bent geweest) en u deze niet binnen het afgesproken tijdsbestek heeft opgehaald, wordt dit behandeld als een orderafwijzing.

SECTIE 24 – CONTACTGEGEVENS
Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u stellen aan info@petscloud.nl.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegKeer terug naar de winkel